Privacy statement

Ladyshape is zich er van bewust dat u misschien wilt weten hoe uw Persoonlijke Gegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden behandeld als u die doorgeeft aan Ladyshape. Wij hebben dit privacy beleid uitgewerkt om u uit te leggen hoe wij uw Persoonlijke gegevens gebruiken en u bovendien op alle voorzorgsmaatregelen te wijzen die wij binnen de grenzen van de redelijkheid nemen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw gegevens vrij te waren.
Door het plaatsen van een bestelling en een beroep te doen op een van onze diensten, stemt u in met de verzameling van uw Persoonlijke Gegevens en de Gebruikersvoorwaarden zoals die zijn beschreven in ons privacybeleid, dat wij van tijd tot tijd aanpassen. Wij behouden ons het recht om ons Privacybeleid aan te passen en verzoeken u dan ook dit Privacydocument regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van de mogelijke aanpassingen.
De voorwaarden in dit Privacybeleidsdocument doen op geen enkele manier afbreuk aan de bepalingen van een mogelijk contract dat u met ons zou hebben afgesloten en de bepalingen daarin die voorrang hebben op de voorwaarden in dit Privacybeleidsdocument.

1. Verplichting tot geheimhouding
Ladyshape verzamelt noch verwerkt persoonlijke gegevens die u ons niet vrijwillig hebt verstrekt. Wij garanderen u dat Ladyshape beantwoordt aan strenge veiligheid- en privacyvoorschriften en verzekeren u dat uw persoonlijke gegevens behandeld worden met volledige eerbiediging van alle erkende, internationale, wettelijk bepalingen met betrekking tot de bescherming van gegevens.

2. Gebruikersdoeleinden van uw persoonlijke gegevens
Ladyshape verzamelt en verwerkt uw persoonlijke gegevens slechts voor specifieke en beperkte doeleinden waarvan wij u op de hoogte stellen wanneer uw gebruik wenst te maken van bepaalde diensten die aangeboden worden. Zo moeten wij bijvoorbeeld uw persoonlijk gegevens verzamelen en gebruiken om onze producten te kunnen leveren, om u nieuwsbrieven te kunnen toezenden of om met u te kunnen communiceren. Daarnaast kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om ten bate van onze bezoekers en klanten de efficiëntie van onze diensten na te gaan en te verbeteren.

3. Niet openbaar maken van informatie
Uw Persoonlijke Gegevens worden door Ladyshape nooit verkocht aan en/of gedeeld met of op enigerlei andere manier doorgegeven aan derden die vreemd zijn aan Ladyshape  behalve indien wettelijke of administratieve bepalingen dit vereisen.

4. Toegangsrecht
Wij trachten er voor te zorgen dat uw Persoonlijke Gegevens juist en volledig zijn.
U hebt het recht tot inzage van uw Persoonlijke Gegevens om ze aan te passen of uit ons bestand te laten schrappen door contact op te nemen via info@ladshape.com. We zullen uw aanvraag zo spoedig mogelijk behandelen.

5. Veiligheid en vertrouwelijkheid
Wij doen alles wat redelijkerwijs binnen onze mogelijkheden ligt om te verhinderen dat uw Persoonlijke Gegevens geraadpleegd worden door derden die niet handelen voor rekening van of namens Ladyshape en er niet mee hebben ingestemd uw Persoonlijke Gegevens met de nodige discretie en beveiliging te behandelen.
Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de Persoonlijke Gegevens te waarborgen die Ladyshape online verzamelt gebruiken wij gegevens en netwerken die onder andere beschermd worden door wachtwoorden en door de in de sector gangbare firewalls. Hoewel wij getracht hebben een website te maken die volledig veilig, betrouwbaar en het vertrouwen van onze bezoekers waard zijn, willen wij u er wel aan herinneren dat over het algemeen het internet niet beschouwd wordt als een omgeving die volledig veilig is. De vertrouwelijkheid van de Persoonlijke Gegevens die u verstrekt of het materiaal dat via onze website of e-mails verzonden wordt, kan dan ook niet door Ladyshape gegarandeerd worden. Wij kunnen dan ook geen enkele verantwoordelijkheid vragen voor, noch de veiligheid waarborgen van uw Persoonlijke Gegevens op het internet.

6. “Spamming”
Ladyshape doet op generlei wijze aan “Spamming”. “Spamming” kan men omschrijven als het ongevraagd herhaaldelijk en in grote hoeveelheden verzenden van e-mails meestal van publicitaire aard aan personen met wie de verzender geen enkel voorafgaandelijk contact heeft gehad of die kenbaar hebben gemaakt dergelijke boodschappen niet te willen ontvangen. Wanneer wij echter van oordeel zijn dat een van onze producten voor u van belang kan zijn dan zullen wij u via email daarvan op de hoogte stellen, waarbij we u ook de keus laten deze dienst te weigeren.

7. Links naar andere websites
Bij wijze van service naar onze klanten toe kan onze website hyperlinks bevatten naar andere websites die noch beheerd, nog gecontroleerd worden door Ladyshape. Ladyshape kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze website, noch voor de gegevensbeveiliging van derden die ze beheren. Gelieve ook te noteren dat deze gegevensbeveiliging kan verschillen van de beveiliging waarover in dit Privacydocument wordt gesproken. Wij raden u dan ook aan hun beleid op dit vlak te controleren en te taxeren voordat u uw Persoonlijke Gegevens aan hen toevertrouwt.

8. Contact met Ladyshape
Indien u vragen of klachten heeft met betrekking van onze eerbiediging van ons Privacybeleid, of indien u ons aanbevelingen of opmerkingen wenst toe te zenden om de kwaliteit er van te verbeteren, gelieve dan contact op te nemen via info@ladyshape.com. Wij verzekeren u dat wij al het mogelijke doen om voordurend de beveiliging en veiligheid te verzekeren van de Persoonlijke Gegevens die u ons toevertrouwt.
Voor meer informatie over het bezoeken van onze website verzoeken wij u tevens aandachtig onze ‘Gebruikersvoorwaarden’ te lezen.

Ladyshape
09/ 2010